E-mail nie będzie używany w innym celu niż odpowiedź na przesłaną wiadomość.